Tag Archives: Design tips

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho một bản thiết kế trở nên sinh động và nổi bật hơn. Bạn – với tư cách là một nhà thiết kế – nên hiểu được các quy luật phối màu cơ bản; để từ đó, giúp cho bạn có những sự lựa chọn đúng đắn về màu sắc khi thiết kế một website…

Chi tiết

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho một bản thiết kế trở nên sinh động và nổi bật hơn. Bạn – với tư cách là một nhà thiết kế – nên hiểu được các quy luật phối màu cơ bản; để từ đó, giúp cho bạn có những sự lựa chọn đúng đắn về màu sắc khi thiết kế một website…

Chi tiết